alimentatie indexering 2017

alimentatie indexering 2017

Op grond van artikel 1: 402a van het Burgerlijk Wetboek (BW) worden bedragen van partneralimentatie en kinderalimentatie  jaarlijks per 1 januari automatisch met een bepaald percentage gewijzigd (lees: verhoogd). Het gaat dan om alimentatie die door de rechter in een uitspraak is vastgesteld of die is vastgelegd in een overeenkomst, zoals een ouderschapsplan of echtscheidingsconvenant. De wet spreekt van  een “bijdrage voor levensonderhoud” (partneralimentatie) of  “een bijdrage  in de kosten van verzorging en opvoeding” (minderjarige kinderen).

Percentage indexering 2017

Met ingang van 1 januari 2017 zullen uitkeringen voor levensonderhoud, ofwel partneralimentatie en kinderalimentatie, weer automatisch worden aangepast. Het percentage is vastgesteld op 2,1%. Dat geldt voor zowel de door de rechter vastgestelde alimentatie maar ook voor die bedragen van levensonderhoud in in onderling overleg (is overeenkomst) zijn gewijzigd.

Betalen indexering

Let wel: degene die alimentatie moet betalen wordt geacht vanuit zichzelf de indexering te voldoen aan degene die alimentatiegerechtigd is, dus de alimentatiegerechtigde hoeft er niet om te vragen. Niet betalen kan leiden tot incasso via de deurwaarder of het LBIO! Het huidige alimentatiebedrag dient vanaf 1 januari dus te worden verhoogd met 2,1%: betaalt u nu € 100,= dan dient u dus per 1 januari 2017 € 102,10 te betalen.

Oude indexeringspercentages

Wilt u weten wat de oude indexeringen waren? Lees hier de beschikking van het ministerie.Call Now Button