Beëindigingsovereenkomst

Beëindigingsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan op een aantal manieren eindigen. De werkgever of werknemer kan kiezen voor ontslag maar samen kan men ook afspreken om met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De afspraken die men maakt als men in overleg de arbeidsovereenkomst beëindigt, wordt de beëindigingsovereenkomst genoemd.

Vaak worden daarin een vast aantal onderwerpen behandeld, zoals de einddatum, wel of niet doorwerken danwel een vrijstelling van werk, de eventuele beëindigingsvergoeding, afhandelen secundaire arbeidsvoorwaarden, het verstrekken van een getuigschrift, al dan niet nakoming van een concurrentie- of relatiebeding, etc.

Waarom is het belangrijk de overeenkomst door een deskundige te laten opstellen of nakijken?

Het recht op een WW-uitkering
Omdat een vaststellingsovereenkomst een rechtsgeldige wijze van beëindiging van een arbeidsovereenkomst is, heeft de werknemer bij een beëindigingsovereenkomst gewoon recht op een WW-uitkering, mits blijkt dat de werkgever het initiatief heeft genomen voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Daarbij neemt het UWV wel de wettelijke opzegtermijn in acht: na ondertekening gaat de opzegtermijn lopen en nadat die termijn verstreken is, gaat de ww-uitkering in principe lopen.

Beëindigingsvergoeding
In de beëindigingsovereenkomst wordt doorgaans ook de transitievergoeding opgenomen, ook wel ontslagvergoeding genoemd. Deze is o.a. afhankelijk van de duur van het dienstverband, de hoogte van het loon en de reden van de beëindiging. Is een werknemer het achteraf toch niet eens met de afspraken, heeft hij/ zij 14 dagen de tijd om terug te komen op de beëindiging en de overeenkomst te ontbinden. Heeft de werkgever de werknemer niet op zijn bedenktijd gewezen, krijgt de werknemer 3 weken bedenktijd.

Juridisch advies beëindigingsovereenkomst
Omdat er voor een werknemer veel van af hangt, doet hij/ zij er verstandig aan om de overeenkomst eerst te laten nakijken door een deskundige, voordat de handtekening wordt gezet. De kosten van het inschakelen van een advocaat of juridisch adviseur worden doorgaans vergoed door de werkgever. Daartoe wordt doorgaans in de beëindigingsovereenkomst al een bedrag genoemd dat de werkgever bereid is om te vergoeden.

Voor advies over een beëindigingsovereenkomst kunt u bij ons terecht: bel of mail ons gerust voor juridisch advies!Call Now Button