Stadionverbod

Stadionverbod

Stadionverbod is geen strafvervolging.

Recentelijk heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat een door de KNVB opgelegd stadionverbod en een geldboete niet aan een strafrechtelijke vervolging in de weg staat. Zo kan een “hooligan” dus dubbel gestraft worden: niet alleen kan hij een stadionverbod krijgen maar ook voor bijv. mishandeling of openlijke geweldpleging worden vervolgd.

De verdachten vonden zij niet strafrechtelijk meer vervolgd mochten worden omdat zij ook al een stadionverbod en geldboetes opgelegd hadden gekregen. Argument:  volgens het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens mag iemand niet twee keer worden vervolgd voor hetzelfde feit. Daarvan was volgens de Hoge Raad geen sprake: het stadionverbod en de geldboete van de KNVB vloeien voort uit de civielrechtelijke overeenkomst tussen de verdachten en de voetbalclubs/ KNVB, toen zij een toegangs- of een seizoenkaart kochten. Deze ‘maatregelen’ zijn daarom volgens de Hoge Raad niet aan te merken als een strafrechtelijke vervolging (‘criminal charge’). Dus is geen sprake van een dubbele vervolging zoals bedoeld in het EVRM.Call Now Button