rechtsgebiedenregistratie

In het kader van de controle op de kwaliteit van de uitoefening van onze werkzaamheden heeft de Nederlandse Orde van Advocaten in al haar wijsheid gemeend in de Verordening op de Advocatuur de volgende bepaling te moeten opnemen.

Artikel 6.32 Registratie rechtsgebiedenregister bepaalt dat een advocaat op het tableau maximaal 4 rechtsgebieden mag registreren waarvoor hij of zij het vereiste aantal opleidingspunten dient te behalen. Dit moet de advocaat jaarlijks bijhouden en controleren, of hij of zij nog aan de genoemde eisen voldoet en dit correct voor derden gepubliceerd is. Bij deze voor ons kantoor.

Van BK&R advocaten mediation hebben de hierna te noemen advocaten zich op de volgende hoofd- en subrechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten geregistreerd:

a mr Sarita  Bauer  staat geregistreerd voor huurrecht, arbeidsrecht en personen- en familierecht. Zij beoefent de algemene praktijk, zie haar CV

b mr Paul Bollema staat geregistreerd voor strafrecht, personen- en familierecht en de algemene praktijk (verbintenissenrecht, consumentenrecht, verzekeringsrecht, aansprakelijkheidsrecht, etc. etc). Zie zijn CV

c mr drs P. Rijnsburger staat geregistreerd voor sociaal zekerheidsrecht, arbeidsrecht, personen- en familierecht en de WVGGZ/WZD. Zie haar CV

Voormelde registratie is beperkt tot een aantal rechtsgebieden omdat de orde van advocaten het aantal gebieden per advocaat heeft willen beperken. Echter, dat betekent niet dat advocaten zich uitsluitend tot die rechtsgebieden beperken.  Sterker nog, slechts een klein percentage van de advocaten is gespecialiseerd in een of twee rechtsgebieden.  Zo ook onze advocaten die alle drie vele jaren ervaring hebben in de uitoefening van de algemene advocatenpraktijk met als belangrijk onderdeel de voormelde rechtsgebieden.

 

Call Now Button