Ondernemers

Ondernemen is risico’s nemen, kansen inschatten en waar mogelijk kansen pakken. Het is natuurlijk wel prettig als je de risico’s weet te beperken. Dat probeer je door het werk dat je doet, meer dan goed te doen. Mond tot mond reclame is immers de beste reclame. Daarmee kun je echter niet voorkomen dat er wel eens een discussie of geschil ontstaat met een afnemer, leverancier, werknemer of zakenpartner, hoe je je best ook doet. Hoe voorkom je dat of los je het op?

Overeenkomsten, contracten e.d.

Ondernemers hebben regelmatig te maken met overeenkomsten, veelal contract genoemd als de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd. Dat kan variëren van arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten tot financieringsovereenkomsten. Overeenkomsten worden aangegaan met diverse soorten partijen met wie de ondernemer handelt zoals klanten, leveranciers, verzekeraars, de bank enzovoort. Allemaal met hun eigen eisen, karakter en mogelijk ook algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Veel ondernemers hanteren algemene voorwaarden. Daarin worden die bepalingen opgenomen die zij als “gebruiker” bij elke overeenkomst opnieuw willen toepassen. Handig, want dan hoef men ze niet telkens apart op te nemen, men hoeft ze niet te onthouden en men vergeet in principe geen dingen. Toch?

Lees verder wat ondernemers moeten weten van algemene voorwaarden als zij die hanteren of willen gaan gebruiken. Waarmee moet u rekening houden, wat kan wel en wat kan niet?

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht ziet op de rechtsvorm waarin een onderneming wordt gedreven en de regels die van toepassing zijn op de betrokkenen bij de onderneming. Rechtsvormen kunnen bijvoorbeeld zijn de besloten vennootschap, een vennootschap onder firma (vof), een maatschap, eenmanszaak of als zzp’er.

Bij een besloten vennootschap krijgt men te maken met aandeelhouderschap, aandeelhoudersvergadering, bestuurder(s), zeggenschap over de vennootschap enzovoort. Daar kunnen vragen en problemen over rijzen.

Huren en verhuren

Een ondernemer begint zijn onderneming vaak in een huurpand. Omdat je niet weet hoe je bedrijf zich zal ontwikkelen, of je bedrijfspand over 2 jaar nog voldoet, is het van belang om goed te weten wat voor pand je gaat huren, voor hoelang en tegen welke prijs.

 

Voor middenstandsbedrijfsruimte gelden andere regels dan kantoorruimte of overige bedrijfsruimten. Er gelden verschillende regels voor de huurtermijn, wijziging huurprijs en de beëindiging. Aangezien een huurovereenkomst gevolgen voor vele jaren kan hebben, is het zaak u zich hierover goed te laten informeren

Arbeidsrecht

Per 1 januari 2015 zijn er diverse wijzigingen ingevoerd voor het arbeidsrecht via de Wet Werk en Zekerheid (de WWZ). De eerste wijzigingen zijn ingegaan per 1 januari 2015 en zien met name op flexibele arbeidsverhoudingen. Per 1 juli 2015 zijn er ook nog nieuwe regels voor o.a. het ontslagrecht in werking getreden. Wat is er allemaal veranderd?

Steeds vaker eindigt een arbeidsovereenkomst door een beëindigingsovereenkomst. Werkgever en werknemer spreken dan af de arbeidsovereenkomst te beëindigen en onder welke voorwaarden. Vraag tijdig advies, voordat u tekent!

Incasso’s

In elke onderneming is het van belang de vinger aan de pols te houden als het gaat om de betaling van de nota’s / fakturen. Teveel openstaande facturen is een aanslag op de liquiditeitspositie. Daarom is het belangrijk korte betalingstermijnen, bijv. 14 dagen, te hanteren en waar nodig aan te manen. Is de factuur na 14 dagen niet betaald, verstuurt u een herinnering met een termijn van 7 dagen, gevolgd door een laatste aanmaning met daarin een betalingstermijn van 3 werkdagen.

Vraag juridisch advies!

Preventief kun je veel regelen; zorg dat je afspraken zakelijk vastlegt in een contract, ook als het om wijzigingen van een bestaande overeenkomst gaat. Zorg dat werknemers weten wat van hen verwacht wordt, geef duidelijk instructies, leg bijvoorbeeld functioneringsgesprekken vast in een verslag. Vertrouwen is mooi, heldere afspraken zwart op wit is beter voor als het spaak loopt.

Vraag tijdig juridisch advies: het opstellen van een goede overeenkomst is vele malen goedkoper dan een gerechtelijke procedure van jaren! Veel geschillen ontstaan door communicatiefouten of onduidelijkheden in de afspraken, met welles – nietes discussies tot gevolg. Een goede overeenkomst is vakwerk. Soms volstaat een model van uw boekhouder, maar vaak ook niet. U levert maatwerk, zorg dan ook dat uw contracten daar op aansluiten!

Call Now Button