Eigen bijdrage toevoeging

Eigen bijdrage toevoeging

Afhankelijk van het inkomen kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand ofwel een toevoeging. Daarvoor wordt gekeken naar het inkomen in het zogenaamde peiljaar.  Als peiljaar wordt genomen het kalenderjaar 2 jaar voor de aanvraag. Als een advocaat in 2022 een toevoeging aanvraagt, wordt dus gekeken naar het jaarinkomen over het peiljaar 2020. Als uw jaarinkomen binnen de grenzen valt van de de  hieronder in de tabel genoemde bedragen, kunt u een beroep doen op gefinancierde rechtsbijstand. U dient dan een eigen bijdrage te betalen aan de advocaat die de rechtsbijstand verlenen gaat. Voor zaken die betrekking hebben op echtscheidingen, alimentatie, omgang, gezag en ander familierechtelijke zaken geldt een hoger laagste eigen bijdrage.

 

Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, kunt u via het juridisch loket een doorverwijzing aanvragen. Indien het juridisch loket u doorverwijst naar een advocaat, krijgt u een korting van € 58,= (tarief 2022) op de eigen bijdrage die u als rechtzoekende verschuldigd bent aan uw advocaat.  Als u een voorkeur heeft voor een advocaat, kunt u dat aangeven zodat het juridisch loket de doorverwijzing op naam van de betreffende advocaat kan stellen. De advocaat krijgt binnen enkele minuten de doorverwijzing in de mail en kan dan zo snel mogelijk een toevoeging aanvragen en voor u aan het werk.

 

NB: in verband met het coronavirus is het tijdelijk niet nodig om een doorverwijzing aan te vragen om in aanmerking te komen voor de korting van € 58,=. Uw advocaat kan die korting gewoon toepassen op de eigen bijdrage die hij of zij aan u in rekening brengt.

Alleenstaand

Normen 2022

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

Eigen Bijdrage

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

t/m € 20.900

€ 214

t/m € 29.000

€ 20.901 – € 21.600

€ 394

€ 29.001 – € 30.100

€ 21.601 – € 22.900

€ 563

€ 30.101 – € 31.500

€ 22.901 – € 24.800

€ 733

€ 31.501 – € 35.200

€ 24.801 – € 29.400

€ 901

€ 35.201 – € 41.600

Boven de € 29.400

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 41.600

Eigen bijdrage voor het personen- en familierecht

In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen:

Alleenstaande

Normen 2022

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

Eigen Bijdrage

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

t/m € 20.900

€ 373

t/m € 29.000

€ 20.901 – € 21.600

€ 451

€ 29.001 – € 30.100

€ 22.601 – € 22.900

€ 620

€ 30.101 – € 31.500

€ 22.901 – € 24.800

€ 789

€ 31.501 – € 35.200

€ 24.801 – € 29.400

€ 931

€ 35.201 – € 41. 600

Boven de € 29.400

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 41.600

Mediation kosten

Voor mediation gelden andere tarieven. Voor de meest actuele tarieven klikt u hier.

Call Now Button