Strafbeschikking en TOM-zitting

Voor veel voorkomende strafbare feiten kan het Openbaar Ministerie (OM) u zelf een straf opleggen, dus zonder dat er een rechter aan te pas komt. Het opleggen van een straf door het Openbaar Ministerie (eventueel na een zogenaamde OM-zitting) wordt een strafbeschikking genoemd. Het opleggen van een gevangenisstraf is een taak van de strafrechter. Heeft u een strafbeschikking ontvangen, maar bent u het daar niet mee eens? Neem dan onmiddellijk contact op met een van onze advocaten. Hij/zij bespreekt graag samen met u de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de strafbeschikking door verzet in te stellen bij het Openbaar Ministerie. Uw zaak wordt dan voorgelegd aan de strafrechter.

Voor welke strafbare feiten kan  een strafbeschikking worden opgelegd?

Enkele voorbeelden van strafbare feiten waarvoor het Openbaar Ministerie een strafbeschikking kan opleggen zijn: belediging, (eenvoudige) mishandeling, (winkel)diefstal, verzet bij aanhouding, verstoring van de openbare orde, vandalisme, rijden onder invloed, bedreiging, stroperij en vernieling.

Welke straffen kan het Openbaar Ministerie opleggen?

Straffen die het Openbaar Ministerie kan opleggen zijn o.a.:

 

  • ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van maximaal zes maanden,
  • betaling van schadevergoeding aan het slachtoffer,
  • taakstraf voor de duur van maximaal 180 uren,
  • een geldboete,
  • onttrekking van het verkeer van in beslag genomen goederen,
  • verbeurd verklaren van goederen die in beslag zijn genomen,
  • storting geldbedrag in schadefonds geweldsmisdrijven

Op www.om.nl staan richtlijnen voor strafvordering.

Heppepkwekerij

Neem een advocaat mee naar de zitting van het Openbaar Ministerie

Het is aan te raden u tijdens de zitting van het OM bij te laten staan door een advocaat. Regel tijdig uw advocaat, zodat hij het proces-verbaal van politie met de aangifte, getuigenverklaringen en dergelijke kan opvragen bij de officier van justitie. Die krijgt u, zonder advocaat, zelf niet.

 

De zitting van het OM vindt in beginsel achter gesloten deuren plaats.  Alleen u  en uw  advocaat worden doorgaans toegelaten op de zitting.

Hoe zit het met een strafbeschikking en strafblad?

Als u zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van een of meerdere strafbare feiten, komt dit doorgaans op uw uittreksel justitiële documentatie te staan, in de volksmond strafblad genoemd.

 

U vraagt zich wellicht af wat allemaal op uw strafblad komt te staan, hoe lang het er op blijft staan en of dit gevolgen kan hebben voor een eventuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Uw advocaat kan u hier meer over vertellen.

Wat u kunt doen tegen een strafbeschikking

Als u het niet eens bent met de strafbeschikking van de officier van justitie, kunt u in verzet gaan. Een reden dat u het er niet mee eens bent kan zijn dat u het strafbare feit niet heeft gepleegd. Een andere reden kan zijn dat u de straf die de officier van justitie u oplegt te hoog vindt. Let op: dat het verzet moet worden ingediend binnen veertien dagen nadat u van de strafbeschikking op de hoogte bent. Daarna is de straf onherroepelijk.

Wat gebeurt er na het indienen van verzet tegen de strafbeschikking?

Nadat uw verzet is ingediend, kan de officier van justitie uw zaak aan de strafrechter voorleggen, de strafbeschikking intrekken of wijzigen.

 

Als de officier van justitie beslist om de zaak aan de strafrechter voor te leggen, ontvangt u een uitnodiging om op de zitting te verschijnen. Uw zaak wordt dan beoordeeld door de strafrechter. Op deze zitting is de officier van justitie ook aanwezig. Hij/zij zal de strafrechter op de zitting vragen u te veroordelen tot een bepaalde straf. Dit wordt de eis genoemd. Let op dat de eis van de officier van justitie en de uitspraak van de rechter af kunnen wijken van de strafbeschikking. Laat u ook op deze zitting bijstaan door een advocaat.

 

Als de officier van justitie besluit om de strafbeschikking in te trekken, eindigt daardoor de strafvervolging. Dit wordt seponeren genoemd.

 

De officier van justitie kan ook nog besluiten om de strafbeschikking te wijzigen: dan kunt u alsnog akkoord gaan. Als u met de gewijzigde strafbeschikking ook niet akkoord gaat, blijft het verzet van kracht en zal de officier van justitie de zaak aan de strafrechter voorleggen.

Taakstrafzitting OM (TOM-zitting)

Naast de genoemde OM-zitting bestaat ook de TOM-zitting. Dit betekent Taakstrafzitting Openbaar Ministerie.

 

U krijgt een uitnodiging van de officier van justitie om op een speciale zitting te verschijnen. Tijdens deze TOM-zitting zal de officier van justitie met u bespreken waarvan hij u verdenkt en u een strafvoorstel doen om de zaak af te handelen: dit zal veelal een taakstraf zijn. Als u met het voorstel akkoord gaat, bent u van de zaak af. De zaak wordt dan niet aan de rechter voorgelegd.

 

Het is aan te raden een advocaat mee te nemen naar deze zitting: een advocaat kan vooraf de stukken van de zaak opvragen, zoals het proces-verbaal van politie en dergelijke, en deze met u bespreken.  Dan wordt vaak al snel duidelijk of de officier van justitie een sterke zaak heeft of niet. Zonder advocaat krijgt u doorgaans geen inzage in die stukken.

 

In tegenstelling tot bij de strafbeschikking, kunt u nu dus niet in verzet gaan als u akkoord gaat met het voorstel van de officier van justitie. Als u niet akkoord gaat met het voorstel, of u voert de straf niet naar behoren uit, dan legt de officier van justitie de zaak alsnog voor aan de strafrechter.

Voor welke overtredingen en lichte misdrijven kan officier van justitie  straf opleggen?

De officier van justitie kan uw zaak op de TOM-zitting alleen afhandelen met betrekking tot overtredingen en misdrijven waar een maximale gevangenisstraf op staat van zes jaar. Dit geldt ook voor de OM-zitting.

 

Tijdens de TOM-zitting kan de officier van justitie de volgende straffen voorstellen: geldboete (transactievoorstel), taakstraf van maximaal 120 uur, seponeren (al dan niet onder bepaalde voorwaarden), betaling van schadevergoeding aan het slachtoffer of een combinatie van deze straffen.

Oproep voor OM-zitting ontvangen? Neem contact met ons op

Het is aan te raden een advocaat mee te nemen naar de OM-zitting of TOM-zitting. De officier van justitie zal u adviseren om het strafvoorstel te accepteren, maar dat wil nog niet zeggen of dat ook verstandig is. Uw advocaat kan bijvoorbeeld tot de conclusie komen dat er weinig of geen bewijs is dat u het strafbare feit heeft gepleegd en dat de kans groot is dat de strafrechter u vrij zal spreken. Het is dan niet aan te raden het voorstel van de officier van justitie te accepteren. Immers, dit kan tot een strafblad leiden… Accepteert u een strafvoorstel tijdens een OM-zitting, dan wordt dat vastgeld in een strafbeschikking. Van die strafbeschikking kunt u binnen 14 dagen nog in verzet.

Call Now Button