Onderhoud en renovatie huurwoning

Renovatie of onderhoud huurwoning

Als huurder kun je te maken krijgen met renovatie van de woning. Dat kunnen vernieuwing, veranderingen of herbouw zijn. Het gaat veelal om woningverbetering.

Bij groot onderhoud is meestal sprake van herstel of vervanging van een bestaande keuken, toiletgroep, en dergelijke.

Met de  uitvoering van onderhoud hoeft de huurder niet in te stemmen. Voor renovatie moet een verhuurder toestemming van de huurders hebben omdat de gevolgen voor hen ingrijpend zijn: naast langdurige overlast wordt vaak de huur na afloop ook verhoogd. Bij groot onderhoud is veelal geen sprake van huurverhoging of slechts van een zeer geringe verhoging.

Redelijk voorstel renovatie

De verhuurder kan de huurder een redelijk voorstel doen waarbij de huurovereenkomst in stand blijft of hij kan de huurovereenkomst opzeggen wegens dringend eigen gebruik, nlm. om de renovatie te kunnen uitvoeren.

Als de huurder het voorstel afwijst, zal de rechter moeten bepalen of het voorstel redelijk is. Daarbij zal hij een aantal zaken moeten afwegen, waaronder:

  • de aard van de werkzaamheden,
  • de noodzaak van de medewerking van de huurder,
  • de financiële gevolgen voor de verhuurder,
  • wel/geen huurprijsverhoging voor de huurder,
  • de mogelijkheid van een vervangende woning voor de huurder,
  • wel / geen verhuiskostenvergoeding voor de huurder
  • noodzaak renovatie
  • wel/ geen woningverbetering

Huuropzegging wegens renovatie

Een verhuurder kan wegens dringend eigen gebruik opzeggen, in geval van een ingrijpende renovatie. Dan moet er o.a. vervangende, passende woonruimte worden aangeboden of in elk geval beschikbaar zijn en het belang van de verhuurder bij de renovatie moet zwaarder wegen dan het belang van de huurder. In dat geval kan de verhuurder de huur opzeggen. Accepteert de huurder de opzegging niet, dan moet de verhuurder zich tot de rechter wenden. Die zal dan moeten bepalen of aan de gestelde vereisten voldaan is.

Huurwijziging na renovatie

Bij niet-geliberaliseerde huur c.q. sociale woningbouw, kan de huurder bezwaar maken tegen een voorgestelde huurverhoging. Bij geliberaliseerde huur kan alleen bezwaar worden gemaakt tegen het renovatievoorstel waarin de huurverhoging is opgenomen.

renovatie of groot onderhoud?

Verhuiskostenvergoeding

Dient een huurder te verhuizen wegens de renovatie, dan heeft hij recht op de verhuiskostenvergoeding. Deze is bedoeld als tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten. De vergoeding is bij een zelfstandige woning € 5.910,= (per 1 maart 2017). Voor  onzelfstandige woningen, zoals kamers, geldt geen minimumbedrag. Onder omstandigheden kan de huurder een aanvullende schadevergoeding vorderen.

Vragen over renovatie of groot onderhoud huurwoning?

Wilt u iets weten over renovatie of onderhoud van uw huurwoning, of wilt u een woning die u verhuurt, renoveren,  dan kunt u altijd vrijblijvend met ons bellen, e-mailen of het contactformulier invullen. Daarnaast kunt u gebruik maken van het gratis en vrijblijvende inloopspreekuur van BK&R advocaten mediation aan de Westersingel 14 te Leeuwarden, elke maandagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur. Baat het niet, dan schaadt het niet!

Call Now Button