Besloten vennootschap

De besloten vennootschap, ofwel, de BV

Als ondernemer kun je er voor kiezen om je activiteiten onder te brengen in een rechtspersoon, veelal de besloten vennootschap.  Zeker sinds de invoering van de zogenaamde flex-bv (2012) is het een stuk eenvoudiger om een bv op te richten. Een reden om een bv op te richten is vaak het uitsluiten van de persoonlijke aansprakelijkheid van de ondernemer.

Aansprakelijkheid bestuurder en aandeelhouder

Zoals hiervoor al gezegd: de belangrijkste reden om de bedrijfsactiviteiten in een BV onder te brengen, is het voorkomen van de persoonlijke aansprakelijkheid van de ondernemer. De eenmanszaak of vennoot van een vof, is persoonlijk aansprakelijk voor schulden (of fouten) van de onderneming.  De ondernemer kan daardoor ook privé in financiële problemen komen of zelfs failliet gaan.

 

Is de onderneming een rechtspersoon, is die rechtspersoon aansprakelijk voor schulden en, in beginsel, de ondernemer niet persoonlijk. Dat is alleen anders als je als bestuurder onbehoorlijk hebt gehandeld. Het is goed om te beseffen dat je dus wel aansprakelijk kunt zijn als je je zaken niet goed op orde hebt, bijvoorbeeld de boekhouding deugt niet, of als je bewust verplichtingen aangaat voor je BV terwijl je weet dat de bv die verplichtingen niet kan nakomen! Ook als de BV de publicatieplicht van de jaarstukken niet nakomt, kan de bestuurder bij financiële problemen aansprakelijk zijn.

 

De aandeelhouder die niet bestuurder is, is in het ergste geval zijn investering in onderneming kwijt, de prijs die hij voor de aandelen heeft moeten betalen. Buiten dat is de aandeelhouder in principe niet aansprakelijk.

BV “in oprichting”

Voordat de BV als is opgericht, kun je de naam van de BV al gebruiken met de toevoeging “in oprichting” aangeduid als BV i.o. Degene die namens de BV i.o. handelt is persoonlijk aansprakelijk als de bv niet wordt opgericht. Na de oprichting gaan de verplichtingen doorgaans over op de BV, mits de overeenkomsten en dergelijke ook namens de BV i.o. zijn aangegaan. De BV moet daarvoor de vóór de oprichting verrichte handelingen bekrachtigen. Ondernemers vergeten nog wel eens dat zij aansprakelijk zijn als de BV uiteindelijk niet wordt opgericht, of als zijn verplichtingen aangaan zonder te vermelden dat die bestemd zijn voor de BV i.o. met alle gevolgen voor de ondernemer in privé! Een BV i.o. is in feite te beschouwen als een eenmanszaak of vennootschap onder firma, als het gaat om de aansprakelijkheid. Denk daarom dus als u al handelt voordat de BV daadwerkelijk is opgericht!

Geschillen aandeelhouders

De ondernemer die alleen een BV opricht is naast aandeelhouder meestal ook bestuurder, veelal aangeduid als DGA. Problemen ontstaan vaak als er meerdere aandeelhouders zijn en zij tijdens de zogenaamde ava, algemene vergadering van aandeelhouders, geen overeenstemming over onderwerpen bereiken of als een meerderheidsaandeelhouder de minderheidsaandeelhouder passeert bij besluiten van de ava. Een geschil tussen aandeelhouders is dan snel gerezen. Van groot belang is dan wat er over geschillen, bevoegdheden e.d. is geregeld in de aandeelhoudersovereenkomst, oprichtingsakte en de statuten.  Juridisch advies voorafgaand aan het ondertekenen van een aandeelhoudersovereenkomst kan verstandig zijn, vooral als een voorstel van uw beoogd mede-aandeelhouder(s) te mooi lijkt om waar te zijn.

Voordelen BV?

Welke voordelen heeft de besloten vennootschap boven de eenmanszaak of vennootschap onder firma? Daarbij kun je onder andere denken aan:

  • waar de ondernemer met een eenmanszaak over zijn inkomen het gewone belastingtarief voor de inkomstenbelasting betalen moet, is in een BV vaak minder (vennootschaps)belasting over de winst verschuldigd;
  • aandeelhouders zijn bij een debacle hooguit hun investering kwijt;
  • de onderneming kan eenvoudig worden overgedragen door de aandelen over te dragen
  • sinds 2012 is er geen verplicht kapitaal van € 18.000,= meer nodig

Nadelen BV?

Nadelen heeft een BV ook.

Als dga moet je jezelf minimaal een jaarsalaris van € 44.000,= betalen, dus ook als het een jaar minder gaat. Met een lage omzet kan het voordeliger zijn om een eenmanszaak te houden: je hebt dan de mkb-vrijstelling, zelfstandigenaftrek en startersaftrek (eerste 5 jaar)  waardoor je met een lagere omzet voordeliger uit kunt zijn dan met een BV!

Vragen?

Vraag vrijblijvend juridisch advies bij ons kantoor. Mr P. Bollema heeft de nodige ervaring als het gaat om het vastleggen van afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst en behandelen van conflicten tussen aandeelhouders en hij kan u hierover adviseren. U kunt ook gebruik maken van ons gratis inloopspreekuur op maandagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur of u kunt bellen of mailen.

Call Now Button