Particulieren

Rechtshulp particulieren

Als particulier kun je op vele manieren geconfronteerd worden met juridische vraagstukken, ook zonder dat je je daar bewust van bent. Dat is bijvoorbeeld het geval als je een pakje boter haalt in buurtsuper: juridisch gezien ga je dan een koopovereenkomst aan die over en weer bepaalde rechten en plichten schept. Het kan ook gaan over de erfafscheiding die je wilt plaatsen of vervangen, de auto die je via internet zelf wilt proberen te verkopen, de woning die je huurt via een makelaar voor een half jaar, de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die je wilt aangaan bij je nieuwe werkgever. Bijna iedere dag doe je wel iets wat juridische consequenties heeft!

Wat nu als er echter een discussie of geschil ontstaat met de koper van je auto, de buurman over de nieuwe schutting, je verhuurder/ huurder of je werkgever? En wat als je echtgenote plots wil scheiden en aangeeft dat zij de kinderen mee zal nemen? Of wat als je ex aangeeft dat zij haar alimentatie wil laten herberekenen omdat haar alleenstaande oudertoeslag is komen te vervallen? Weet je dan wat je moet doen? Misschien wel maar vaak ook niet.  Dan is het verstandig juridisch advies in te winnen. Wil je het helemaal goed doen dan win je juridisch advies in voordat je die arbeidsovereenkomst of huurovereenkomst sluit: dat kan al vrij simpel op ons inloopspreekuur op maandagmiddag maar als u dan niet kunt of niet zo lang kunt wachten, kunt u uw vraag ook mailen.

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht ziet op onderwerpen die te maken hebben met een arbeidsovereenkomst, beëindiging van een dienstverband of ziekte tijdens een dienstverband. Denk dan o.a.

 • ontslag op staande voet, opzegging door werknemer of werkgever, in onderling overleg via een vaststellingsovereenkomst of ontslag via het UWV of de kantonrechter,
 •  wat te doen bij ziekte en reïntegratie,
 • arbeidsvoorwaarden zoals hoogte van het loon, vakantiedagen en vakantietoeslag
 • vaststelling transitievergoeding
 • recht op WW na einde arbeidsovereenkomst

Strafrecht

Iedereen kan plotseling met het strafrecht te maken krijgen, als verdacht of als slachtoffer.

 

U kunt aangehouden worden op verdenking van een winkeldiefstal omdat u per ongeluk vergeet iets af te rekenen bij de kassa, rijden door rood licht, een snelheidsovertreding, mishandeling of een ander strafbaar feit. Waar u dan allemaal mee te maken kunt krijgen kunt u hier lezen.

 

Ook kunt u het slachtoffer worden van een misdrijf: ook dan wilt u graag weten wat uw rechten zijn.

Personen- en familierecht

Bij personen- en familierecht denken veel mensen aan scheiding en trouwen. Het gaat over veel meer dan alleen echtscheidingen, kinderen en alimentatie.

 

Onder personen- en familierecht gaat ook over

 • voor- of achternaamswijziging,
 • bewindvoeringen, curatele
 • huwelijkse voorwaarden,
 • afstamming: erkenning, ontkenning vaderschap
 • adoptie
 • kinderbeschermingsmaatregelen (ondertoezichtstelling)
 • voogdij
 • levensonderhoud (alimentatie)
 • omgang tussen ouders en kinderen

Burenrecht

Burenrecht is geregeld in boek 5 van het Burgerlijk wetboek en in plaatselijke verordeningen (APV). Het regelt rechten en plichten van, meestal, buren onderling.

 

Onderwerpen die de wetgever heeft geregeld zijn o.a.

 • mandeligheid
 • grensbepaling, erfafscheidingen
 • beplantingen langs erfgrens, zoals bomen en struiken
 • hinder tussen buren/ buurpercelen,
 • erfdienstbaarheden (bijv. recht van overpad)
 • afstand bouwwerken tot erfgrens
 • waterloop
 • vensters- balkons, uitzicht
 • noodweg
 • ladderrecht
Call Now Button