Transitievergoeding of ontslagvergoeding

Transitievergoeding of de ontslagvergoeding bij einde arbeidsovereenkomst

De regels rondom ontslagvergoedingen zijn in 2015 drastich veranderd. Tot 1 juli 2015 gold de bekende kantonrechtersformule maar is toen vervangen door de transitievergoeding. Hier leest u wanneer een werknemer bij ontslag aanspraak kan maken op zo’n transitievergoeding.

Wanneer bestaat recht op een transitievergoeding?

Vanaf 1 juli 2015 hebben werknemers met een dienstverband van 2 jaar of langer recht op een transitievergoeding in geval van een onvrijwillige beëindiging, ontslag of niet-voortzetting van de arbeidsovereenkomst.

Recht op transitievergoeding

Geen recht op een transitievergoeding:

 1. bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden door een vaststellingsovereenkomst;
 2. als een werknemer zelf opzegt, via de rechter ontbinding vraagt of geen voortzetting van een tijdelijke arbeidsovereenkomst wenst, tenzij dit het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever;
 3. bij ontslag van de werknemer wegens ernstig verwijtbaar handelen of ernstig verwijtbare nalatigheid,
 4. als de werknemer nog geen 18 jaar is en maximaal 12 uur per week werkt;
 5. als de werknemer de AOW-gerechtigde of pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
 6. als de  betaling van de transitievergoeding tot financiële problemen bij de werkgever zal leiden;
 7. als de werkgever failliet is;
 8. als in een cao een ‘gelijkwaardige voorziening’ is opgenomen.

Inzetbaarheid buiten de organisatie

Indien de werkgever tijdens het dienstverband kosten heeft gemaakt om de inzetbaarheid buiten de organisatie te bevorderen ( zgn. inzetbaarheidkosten) dan kunnen ook deze kosten eveneens onder voorwaarden in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Onder inzetbaarheidskosten vallen ook kosten van duale opleidingen, zoals opleidingen in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg.

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding wordt als volgt berekend:

  • 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar van zijn arbeidsovereenkomst.
  • 1/4 maandsalaris per half dienstjaar bij dienstverband langer dan 10 jaar.

 

Bij een werknemer van 50 jaar of ouder en werkzaam bij een bedrijf met 25 of meer werknemers geldt tot 1 januari 2020:

 • 1/6 maandsalaris per half dienstjaar in de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst, en
 • 1/2 maandsalaris per half dienstjaar bij dienstverband langer dan 10 jaar.

De transitievergoeding is maximaal € 75.000 bruto. Bij een jaarloon van meer dan € 75.000 per jaar, kan de transitievergoeding maximaal een jaarsalaris bedragen.

Aftrek van kosten voor werkgevers

Een werkgever mag kosten met de transitievergoeding verrekenen mits hij die kosten heeft gespecificeerd en de werknemer hierover heeft geïnformeerd en die daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Kosten die in mindering kunnen worden gebracht op de transitievergoeding zijn bijvoorbeeld  de kosten van outplacement of scholing (zgn. transitiekosten). Het betreft maatregelen in verband met het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, gericht op het voorkomen of bekorten van werkloosheid van de werknemer.

Vragen staat vrij!

Goed juridisch advies hoeft niet duur te zijn: een particulier kan wellicht een pro-deo advocaat krijgen en anders is een prijsafspraak bespreekbaar, afhankelijk van uw financiële situatie. Wilt u weten of u iets kunt doen om problemen te voorkomen of op te lossen, dan kunt u altijd vrijblijvend met ons bellen, e-mailen of het contactformulier invullen. Daarnaast kunt u gebruik maken van het gratis en vrijblijvende inloopspreekuur van BK&R advocaten mediation  aan de Westeringel 14 te Leeuwarden, elke maandagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur.

Call Now Button