Incasso advocaat

Uw nota(‘s) wordt(en) niet betaald. Een herinnering zorgt ook niet voor de gewenste betaling. De debiteur reageert niet of komt met een vaag verhaal over een mislukte overboeking. U wilt gewoon dat de factuur wordt voldaan, maar wat te doen? Vraag juridische advies aan een ervaren incasso advocaat!

Herinnering en aanmaning

In elke onderneming is het van belang de vinger aan de pols te houden als het gaat om de betaling van de nota’s / fakturen. Teveel openstaande facturen is een aanslag op de liquiditeitspositie.

 

Daarom is het belangrijk korte betalingstermijnen, bijv. 14 dagen, te hanteren en waar nodig aan te manen. Is de factuur na 14 dagen niet betaald, verstuurt u een herinnering met een termijn van 7 dagen, gevolgd door een laatste aanmaning met daarin een betalingstermijn van 3 werkdagen.

 

Is de debiteur een consument, dan hanteert u voor de 1e aanmaning een termijn van 14 dagen en wijst u de consument op de gevolgen, te weten dat u aanspraak maakt op de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten. Blijft de betaling dan nog steeds uit, dan is wellicht een incassotraject nodig.

Wet incassokosten (WIK) 2012

Dankzij de Wet incassokosten 1 juli 2012 moet een rechter over vordering die na 1 juli 2012 opeisbaar is geworden, een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten toekennen. Deze vergoeding wordt berekend door middel van een vaste staffel die uitgaat van een vergoeding als  een percentage van de hoofdsom. De  maximum vergoeding is € 6.775,= en het minimum is € 40,=. Over een hoofdsom/ vordering tot € 2.500,= is 15% verschuldigd, over het bedrag vanaf € 2.500,= tot € 5.000,= 10%, over het meerdere boven de € 5.000,= tot € 10.000,= 5%, vanaf het bedrag boven € 10.000,= tot € 200.000,= 1% en voor het bedrag vanaf € 200.000,= een vergoeding van 0,5% met een totaal maximum van € 6.775,=.

Incassokosten en meerdere vorderingen

Bij meer vorderingen op dezelfde debiteur moet de schuldeiser deze in één aanmaning/ sommatie opnemen en over het totaal te vorderen bedrag de incassokosten berekenen, zoals bijv. bij een achterstand in maandelijkse aflossingstermijnen, voor zover voor afzonderlijke vorderingen nog niet een incassotraject is gestart.

 

De buitengerechtelijke incassokosten mogen dus niet over elke termijn apart (à 15%) worden berekend maar over het totaal van de openstaande termijnen. Verstuurt de schuldeiser per termijn een sommatie direct gevolgd door een incassotraject, geldt deze regeling niet.

Incassotraject

Indien de schuldenaar na een aanmaning nog steeds niet betaald, dan zal moeten worden besloten of er een procedure opgestart wordt of niet. En of u een incasso advocaat daarvoor in gaat schakelen.

 

Voert een debiteur inhoudelijk verweer, bijvoorbeeld dat de schuldeiser een ondeugdelijk product heeft geleverd en de schuldenaar zijn betalingsverplichting opschort, dan zal moeten worden beoordeeld wat de kans van slagen is of dat eerst andere actie nodig is zoals bijvoorbeeld de debiteur aanbieden om een gebrek te herstellen. Daarvoor is het verstandig te overleggen met een ervaren incasso advocaat: deze weet wat de haken en ogen zijn van een procedure en welke hobbels vooraf genomen moeten worden  zodat de procedure het meeste kans van slagen heeft.

 

Wordt alleen aangegeven dat men niet kan betalen, zal men moeten nagaan of na het verkrijgen van een vonnis de vordering wel geïncasseerd kan worden: wordt het lak niet duurder dan de brief?
Of is er haast geboden en moet er een incasso kort geding worden gevoerd? Of kan beter een faillissement worden aangevraagd: een snelle, korte en goedkope wijze om duidelijkheid te verkrijgen of de debiteur echt wel of niet kan betalen.

 

Biedt een debiteur wel verhaal, is het raadzaam een veroordelend vonnis te verkrijgen en vervolgens executiemaatregelen te kunnen nemen, zoals beslag leggen op onroerend goed, auto’s, bankrekeningen etcetera. In zo’n geval kan het raadzaam zijn om voorafgaand aan een procedure conservatoir beslag te leggen.

Snel uw geld incasseren?

money-in hand1900-500

Incasso advocaat

Mr. P. Bollema heeft jarenlange ervaring als incasso advocaat met incasseren van vorderingen voor ondernemers, van landelijke multinationals tot eenmanszaken uit de kop van Friesland. De meeste incasso’s beginnen met een aanmaning of sommatiebrief waarin o.a. melding wordt gemaakt van de verschuldigde wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke incassokosten.

Vragen staat vrij!

Goed juridisch advies of een incasso hoeft niet duur te zijn: een particulier kan wellicht een pro-deo incasso advocaat krijgen en anders is een prijsafspraak bespreekbaar, afhankelijk van uw financiële situatie. Wilt u weten of u iets kunt doen om problemen te voorkomen of op te lossen, dan kunt u altijd vrijblijvend met ons bellen, e-mailen of het contactformulier invullen. Daarnaast kunt u gebruik maken van het gratis en vrijblijvende inloopspreekuur van BK&R advocaten mediation aan de Westersingel 14 te Leeuwarden, elke maandagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur. Baat het niet, schaadt het niet!

Call Now Button