Transitievergoeding slapend dienstverband

Transitievergoeding na slapend dienstverband?

Tot 8 november 2019 was het onduidelijk of een arbeidsongeschikte werknemer, na 2 naar ziekte, zonder een formeel einde van zijn arbeidsovereenkomst, aanspraak kon maken op een transitievergoeding. De Hoge Raad heeft op 8 november 2019, ECLI:NL:PHR:2019:899, duidelijkheid gebracht: goed werkgeverschap brengt met zich mee dat een werkgever geen “slapend dienstverband” mag laten bestaan met een medewerker. Meestal gebeurt dit bij werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn en waar de werkgever gedurende 2 jaar het loon voor heeft moeten doorbetalen. Door het dienstverband niet formeel te beëindigen, voorkomt een werkgever dat hij aan die werknemer een transitievergoeding, ook wel ontslagvergoeding genoemd, moet betalen.

Verplicht einde dienstverband na 2 jaar?

De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak van 8 november 2019 geoordeeld dat op de werkgever de verplichting rust om, op verzoek van de arbeidsongeschikte werknemer, het ‘slapende dienstverband’ te beëindigen, met betaling van een bedrag ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. Dit kan anders zijn als de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de arbeidsongeschikte werknemer toch in dienst te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie.

Dwing einde slapend dienstverband af

Als een werknemer na 2 jaar arbeidsongeschiktheid een slapend dienstverband heeft, dan moet hij zo zo spoedig mogelijk, nog in 2019, zijn werkgever vragen om de arbeidsovereenkomst tussen hen te beëindigen. Om aanspraak op de in 2019 geldende transitievergoeding te willen en kunnen maken, is het aan te raden om de werkgever op voorhand te melden dat als hij niet in 2019 nog tot een afwikkeling van het dienstverband komt, de werkgever aansprakelijk wordt gesteld voor de schade dientengevolge.

Regeling compensatie transitievergoeding voor werkgevers

Om werkgevers te stimuleren om slapende dienstverbanden te beëindigen, is een wettelijke regeling in het leven geroepen, De Regeling compensatie transitievergoeding. In deze regeling een compensatieregeling voor werkgevers opgenomen.

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatie aanvragen voor een door hun verschuldigde transitievergoeding als zij langdurige arbeidsongeschikte werknemers willen ontslaan. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015. De aanvraag kan de werkgever indienen bij het UWV.

De regeling geeft ook aan binnen welke termijn het UWV op aanvragen moet beslissen. Verder bepaalt de regeling welke informatie de werkgever bij de een compensatieaanvraag moet verstrekken aan het UWV.

Vraag tijdig beëindiging arbeidsovereenkomst!

Per 1 januari 2020 verandert de hoogte van de transitievergoeding:vooral voor oudere werknemers, ouder dan 50 jaar, heeft dat grote gevolgen  voor de hoogte van de transitievergoeding. Die kan na 1 januari 2020 in sommige gevallen tot 50% lager uitvallen dan wanneer nog dit jaar de vergoeding zou moeten worden berekend.

 

Om te zorgen dat een werknemer nog de hoogst mogelijke ontslagvergoeding kan verzilveren is het nodig om voor 1 januari 2020, dus om nog in 2019, actie te ondernemen.

Hulp nodig bij beëindiging slapend dienstverband?

Indien u hulp wenst bij het aanschrijven van uw werkgever of in het proces rondom het maken van afspraken over de beëindiging van het dienstverband, neem dan gerust contact op met een van onze advocaten.

 

Werkgevers hebben geen belang bij een snelle afhandeling van een slapende arbeidsovereenkomst of dienstverband, immers, na 1 januari 2020 zijn zij vaak veel goedkoper uit.  Om die reden is het zaak om een werkgever duidelijk te maken wat de consequenties voor hem zijn als hij niet zijn medewerking wil verlenen aan een formele beëindiging van een arbeidsovereenkomst met betaling van een

money-in hand1900-500

Vragen staat vrij!

Goed juridisch advies over arbeidsovereenkomsten en beeindiging dienstverbanden hoeft niet duur te zijn: een particulier kan wellicht een pro-deo advocaat krijgen en anders is een prijsafspraak bespreekbaar, afhankelijk van uw financiële situatie. Wilt u als werkgever iets weten over een slapend dienstverband, de compensatieregeling transitievergoeding,  dan kunt u altijd vrijblijvend met ons bellen, e-mailen of het contactformulier invullen. Daarnaast kunt u gebruik maken van het gratis en vrijblijvende inloopspreekuur van BK&R advocaten mediation aan de Westersingel 14 te Leeuwarden, elke maandagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur. Baat het niet, dan schaadt het niet!

Call Now Button