Huuropzegging geldig ondanks overschrijden opzegtermijn

Huuropzegging geldig ondanks overschrijden opzegtermijn

Regelmatig is een huurder net te laat met het opzeggen van de huurovereenkomst waardoor deze nog 1 of meerdere jaren wordt verlengd. Is dat redelijk als de huurder net paar dagen te laat is, de verhuurder bekend was met het feit dat de huurder wilde opzeggen en het gevolg van de  te late opzegging zou zijn dat de huurder nogmaals 5 jaar moet huren? Het gerechtshof Den Bosch is van oordeel dat dat te ver gaat.

Het hof oordeelt kort gezegd, dat een opzegging van een huurovereenkomst van bedrijfsruimte na de eerste periode van vijf jaar, waarbij de overeengekomen opzegtermijn van 1 jaar niet in acht is genomen, toch geldig is en dat in het onderhavige geva het beroep van de verhuurder op het niet in acht nemen van de opzegtermijn en op het daardoor voortduren van de huur met vijf jaren naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

 

 Call Now Button