Transitievergoeding

Transitievergoeding

Wat is een transitievergoeding en wanneer kom ik hiervoor in aanmerking?

Een transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer moet betalen bij ontslag van een werknemer. De transitievergoeding is enerzijds bedoel als compensatie voor ontslag en anderzijds bedoeld om de transitie (overgang) van de werknemer naar een andere baan te vergemakkelijken.

Werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn (boven de 18 zijn en meer dan 12 uur per week werken), hebben recht op een transitievergoeding als hun arbeidsovereenkomst eindigt:

(a) op initiatief van de werkgever, tenzij de beëindiging het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, of
(b) op initiatief van de werknemer zelf als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Er is geen recht op een transitievergoeding wanneer:

  • de werknemer zelf ontslag neemt,
  • de werknemer op staande voet wordt ontslagen als de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt of
  • het bedrijf waar de werknemer werkt, failliet gaat.

 

Wilt u weten of u voor een transitievergoeding in aanmerking kunt komen of hoe hoog uw ontslagvergoeding is lees hier dan verder.Call Now Button