hoger beroep uitspraak rijdende rechter?

hoger beroep uitspraak rijdende rechter?

Uitspraak rijdende rechter

Een ieder kent het tv-programma ”de Rijdende Rechter” waarin rechter Frank Visser, doorgaans eenvoudige, geschillen beslecht. Anders dan vele kijkers zullen denken, doet de “rijdende rechter” niet als (kanton)rechte uitspraak maar als bindend adviseur. Niet zelden is een betrokkene niet blij met de uitspraak van de rijdende rechter. Wat dan? In een zaak bij de rechtbank in Haarlem een zaak van de rijdende rechter opnieuw beoordelen.

Mr. Frank Visser oordeelt

Zoals veel zaken bij mr Frank Visser, leggen in dit dossier 2 buren hun geschil voor aan de rijdende rechter. De eiser heeft een huis gekocht en is al jaren bezig met de verbouwing. Feitelijk is het huis een bouwval en het terrein een drassige bende. Zijn buren hebben hun perceel opgehoogd waardoor volgens eiser zijn perceel wateroverlast ondervindt. Tussen partijen zijn als diverse procedures gevoerd over ophoging van het perceel, bouwvergunningen etc. Eiser wenst dat gedaagden worden veroordeeld om de wateroverlast te beëindigen. Gedaagden stellen dat zij veel overlast van eiser ondervinden: zij klagen over structurele en voortdurende agressie, intimidatie en pesterijen door eiser. Zo heeft hij in 2008 hun ruiten ingegooid, maakt hij een grote rommel op zijn achtererf, bederft hun uitzicht het ophangen van een dode kip en gooit geregeld dode ratten en eieren op hun erf, spuugt hij voortdurend hun ramen onder als de glazenwasser net is geweest, etc etc. Gedaagden voelen zich daardoor geïntimideerd en getreiterd. Gedaagden vorderen daarom dat eiser wordt verboden om zich in de buurt van hun perceel op te houden door middel van een gebiedsverbod.

Bindend adviesovereenkomst

Beide buren hadden vooraf aan deelname aan de “rijdende rechter” een overeenkomst getekend met daarin o.a. de afspraak dat mr. Frank Visser iedere uitspraak kan doen die hij redelijk en billijk acht. Deze uitspraak wordt gedaan in vorm van een bindend advies, waarbij het bindend advies alleen kan worden vernietigd door een rechter als (a) het bindend advies binnen twee maanden aan de rechter is voorgelegd en (b) de gebondenheid aan het bindend advies naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Eiser vordert vernietiging uitspraak rijdende rechter

Eiser is het niet eens met de uitspraak van mr. Visser: zijn vordering wordt afgewezen en hij krijgt een omgevingsverbod opgelegd (!) met een dwangsom als hij het verbod overtreedt. Hij vordert bij de rechtbank Haarlem vernietiging van het bindend advies van mr Visser.

Uitspraak rechtbank Haarlem

De rechtbank laat de beslissing van de rijdende rechter in stand. Deze heeft met alle relevante omstandigheden rekening gehouden volgens de rechtbank. De belangen van de buren wegen zwaarder dan de argumenten van eiser. De rechtbank oordeelt dat er geen reden is het bindend advies te vernietigen. Slechts op een paar onderdelen past de rechtbank de beslissing aan.

Lees de hele uitspraak op de website van de rechtspraak.Call Now Button