Scheiden

Scheiding

Vaak hebben mensen maar één vraag als ze bij mij komen voor juridisch advies over een echtscheiding. “Wat komt er allemaal bij kijken als ik ga scheiden?” Tja, het antwoord is vaak heel wat langer dan de vraag.

 

Veel hangt af of mensen minderjarige kinderen hebben, een eigen huis of ander eigen vermogen en de vraag of er huwelijkse voorwaarden zijn. Heeft men een geregistreerd partnerschap, dan verandert dat niet zoveel aan de zaken die geregeld moeten worden. Afhankelijk van wat echtgenoten samen hebben, moet zij het nodige weten over bijv. een omgangsregeling, wat wordt er geregeld in het echtscheidingsconvenant en waartoe dient een ouderschapsplan.

 

De echtgenoot die niet het verzoekschrift indient kan binnen 6 weken een verweerschrift indienen als hij of zij het er niet mee eens is. Daarvoor moet dan een advocaat worden ingeschakeld. Vraag op tijd juridisch advies en wacht niet tot de laatste dag!

Echtscheiding

Door de echtscheiding wordt het huwelijk ontbonden en vanaf het moment dat het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank is ingediend, wordt een gemeenschap van goederen ontbonden. Dat betekent dat echtgenoten niet meer langer aansprakelijk zijn voor de schulden die de ander vanaf dat moment aangaat. Ook heeft een echtgenoot geen aanspraak meer op vermogen dat de ander vanaf dat moment verwerft, zoals een nieuwe auto, de inboedel van de nieuwe woning.

 

Vanaf het moment van het uiteengaan van echtgenoten kan ook de onderhoudsverplichting of het recht op kinder- of partneralimentatie worden gevraagd en desnoods afgedwongen.

Scheiding van tafel en bed

Bij een scheiding van tafel en bed wordt de gemeenschap van goederen, als die bestaat, beëindigd maar blijft het huwelijk/ de huwelijksband in stand. Juridisch gezien blijf je dus echtgenoten. Dat betekent ook dat je niet kunt hertrouwen met een ander. De verplichting om samen te wonen (ja, de wet verplicht echtgenoten in principe nog altijd tot samenwonen!) eindigt, de boedel kan verdeeld worden en er zullen afspraken moeten worden gemaakt over het levensonderhoud als een van beiden niet volledig in het eigen onderhoud kan voorzien. Om ook het huwelijk nog te ontbinden, moet nogmaals een verzoek worden gedaan aan de rechter om te scheiden.

Hoe gaat dat, scheiden? De hoofdlijn

In het verzoek, dat door een advocaat moet worden ingediend, wordt aangegeven wat de echtgenoot die de echtscheiding aanvraagt, of door hen tezamen als zij gezamenlijk de scheiding aanvragen, van de rechtbank vragen.

 

Voor een scheiding moet een verzoek worden ingediend bij de rechtbank in de woonplaats van een van de beide echtgenoten. Worden er ook beslissingen gevraagd over de minderjarige kinderen, dan is hun woonplaats bepalend, meestal bij een van de ouders. Het verzoek moet worden ingediend door een advocaat.

 

De belangrijkste vraag aan de rechter is om de echtscheiding uit te spreken. Daarnaast zijn er een aantal zogenaamde nevenvoorzieningen:

  • het ouderlijk gezag: samen of een van beiden
  • het hoofdverblijf van de kinderen
  • een omgangsregeling
  • vaststelling van kinderalimentatie
  • vaststelling van partneralimentatie
  • de verdeling van de gemeenschap van goederen, boedelscheiding of afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden.
insolventie

Soms kan mediation een uitkomst zijn. Een advocaat-mediator kan u dan het beste van dienst zijn, immers, hij of zij weet ook hoe de afspraken zo sluitend mogelijk vastgelegd dienen te worden.

Onderwerpen echtscheiding

De meest simpele scheiding bestaat uit het alleen aanvragen van de echtscheiding. Meer is niet nodig als er geen minderjarige kinderen zijn. In principe kan men alles zelf regelen, zeker als er geen gekke dingen spelen en men het over alles eens is. Zijn er wel minderjarige kinderen, dan moet er minimaal een ouderschapsplan worden ingediend bij het verzoekschrift tot echtscheiding. Daarin staan de afspraken die ouders maken over de kinderen.

 

Men kan, maar dat is niet verplicht, een convenant opstellen en deze door de rechtbank laten opnemen in de echtscheidingsbeschikking, laten bekrachtigen zeg maar. Tegenwoordig wordt bij de boedelscheiding vaak gesproken over de verplichting van de vertrokken echtgenoot om mee te betalen aan de lasten van de echtelijke woning.

 

Omdat dat vaak lastiger is dan men denkt, is het verstandig daarover juridisch advies in te winnen, vooral als een van beiden tijdelijk in de gezamenlijke woning blijft wonen in afwachting van overname of verkoop van de woning. De ervaring leert dat als men zelf afspraken maakt, vaak onvoldoende rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat de verkoop lang op zich kan laten wachten en de fiscale consequenties. Ook niet-juridisch geschoolde mediators laten op dit punt veel steken vallen.

De echtgenoot die niet het verzoekschrift indient kan binnen 6 weken een verweerschrift indienen als hij of zij het er niet mee eens is. In het verweer kan de verwerende echtgenoot zelf ook verzoeken indienen als hij of zij dat wenst, zoals de vaststelling van het hoofdverblijf van de kinderen, wijziging van het ouderlijk gezag, alimentatie, omgang, verdeling van de gemeenschap, etc.  Voor de indiening van een verweerschrift moet een advocaat worden ingeschakeld. Vraag op tijd juridisch advies en wacht niet tot de laatste dag!

Vragen of direct hulp nodig?

Goed juridisch advies hoeft niet duur te zijn: een particulier kan wellicht een pro-deo advocaat krijgen en anders is een prijsafspraak bespreekbaar, afhankelijk van uw financiële situatie. Wilt u weten of u iets kunt doen om problemen te voorkomen of op te lossen, dan kunt u altijd vrijblijvend met ons bellen, e-mailen of het contactformulier invullen. Daarnaast kunt u gebruik maken van het gratis en vrijblijvende inloopspreekuur van BK&R advocaten mediation aan de Westersingel 14 te Leeuwarden, elke maandagmiddag van 14:00 tot 17:00 uur. Baat het niet, schaadt het niet!

Call Now Button