CAO beroepsgoederenvervoer niet voor Roemenen?

CAO beroepsgoederenvervoer niet voor Roemenen?

Onlangs bepaalde het Hof Den Bosch nog dat bepalingen van de CAO voor transportbedrijven ook gold voor een aantal ondernemingen uit Polen. Dat het echter niet een uitgemaakte zaak is, blijkt uit de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden: in deze uitspraak wordt uitgemaakt dat de CAO voor het beroepsgoederenvervoer niet hoeft te gelden voor ondernemers die gebruik maken van ondernemingen uit Litouwen en Roemenië hoewel zij gelieerd zijn aan de Nederlandse opdrachtgever.

Het hof overweegt in het kort: “Na te hebben bepaald of en welke CAO op de twee transportondernemingen van toepassing zijn, wordt de zogeheten charterbepaling in de CAO uitgelegd. Het hof is voorshands van oordeel dat de enkele omstandigheid dat een Nederlandse transportonderneming een opdracht van vervoer van goederen in onderaanneming aan een buitenlandse vennootschap geeft – ongeacht of dat vervoer vanuit Nederland aanvangt of Nederland als eindbestemming heeft – ontoereikend is om de charterbepaling in de CAO van toepassing te achten. Daarvoor zijn meer aanknopingspunten met de vestigingsplaats van de Nederlandse transportondernemingen nodig. Die meerdere aanknopingspunten zijn mede gelet op de gemotiveerde betwisting door de twee transportondernemingen niet gebleken. De vorderingen van FNV worden afgewezen.”Call Now Button