alimentatie jongmeerderjarigen

alimentatie jongmeerderjarigen

Behoeftigheid kind ouder dan 18 relevant?

Behoeftigheid jongmeerderjarigen is niet relevant voor onderhoudsplicht ouders zo heeft de Hoge Raad nogmaals bevestigd in haar uitspraak van 30 september 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2234): de moeder van een jongmeerderjarige jongen werd aangesproken om een bijdrage aan alimentatie voor haar zoon te betalen. Zij stelde dat de jongen in zijn eigen onderhoud kon voorzien door te werken en dat hij dus niet behoefte had aan een bijdrage van haar. Het hof nam dat standpunt over en overwoog, ten onrechte volgens de Hoge Raad, dat de jongmeerderjarige eind juni 2015 zijn opleiding heeft afgerond, dat hij met ingang van 22 juni 2015 een arbeidsrelatie is aangegaan met een drukkerij en dat hij niet solliciteert. Verder overweegt het hof dat de moeder onbetwist heeft gesteld dat de trajectbegeleider van de jongmeerderjarige heeft aangegeven dat de jongmeerderjarige niet verder gaat studeren. Het hof is dan ook van oordeel dat de jongmeerderjarige met ingang van 1 juli 2015 redelijkerwijs geheel in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien.

Oordeel Hoge Raad behoeftigheid jongmeerderjarigen

De Hoge Raad stelt echter dat het hof ten onrechte de behoefte van de jongmeerderjarige in haar beslissing betrekt. Op grond van art. 1: 392 lid 2 BW in verbinding met art. 1: 395a BW speelt de behoeftigheid van de jongmeerderjarige geen rol bij het vaststellen van de onderhoudsplicht van de ouders. Ouders zijn immers onderhoudsplichtig jegens hun kinderen die jonger zijn dan 21 jaar, ook als die kinderen niet behoeftig zijn doordat zij in hun eigen levensonderhoud zouden kunnen voorzien, bijvoorbeeld door te werken.

Conclusie?

Dat betekent concreet dus dat als een jongmeerderjarige geen inkomen verwerft omdat hij/zij niet solliciteert, terwijl hij/zij dat wel zou kunnen doen, de jongmeerderjarige desondanks een onderhoudsbijdrage van zijn/haar ouders kan vragen!

 Call Now Button