Familierecht

huwelijksvermogensrecht 2018

Op 1 januari 2018 treedt het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking. Deze wet geldt alleen voor die huwelijken die na die datum worden afgesloten, voor bestaande huwelijken wijzigt er niets. Vanaf 1 januari 2018 omvat de gemeenschap van goederen, indien er geen...

0

alimentatie indexering 2017

Op grond van artikel 1: 402a van het Burgerlijk Wetboek (BW) worden bedragen van partneralimentatie en kinderalimentatie  jaarlijks per 1 januari automatisch met een bepaald percentage gewijzigd (lees: verhoogd). Het gaat dan om alimentatie die door de rechter in een uitspraak is vastgesteld...

0

alimentatie jongmeerderjarigen

Behoeftigheid kind ouder dan 18 relevant? Behoeftigheid jongmeerderjarigen is niet relevant voor onderhoudsplicht ouders zo heeft de Hoge Raad nogmaals bevestigd in haar uitspraak van 30 september 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2234): de moeder van een jongmeerderjarige jongen werd aangesproken om een bijdrage aan...

1

kindgebonden budget en alimentatie

Per 1 januari 2015 is de wet hervorming kindregelingen van kracht geworden. Eén onderdeel van die regeling houdt in dat bovenop het oorspronkelijke kindgebonden budget een zogenaamde alleenstaande-ouderkop kan worden toegekend. Dat is het geval bij alleenstaande ouders die tot...

1
Call Now Button