gefixeerde schadevergoeding werkgever

gefixeerde schadevergoeding werkgever

Ontslag op staande voet en schadevergoeding

Kantonrechter heeft verzoek tot vernietiging ontslag op staande voet afgewezen en op verzoek van werkgever gefixeerde schadevergoeding toegewezen ter hoogte van het loon over de door werkgever in acht te nemen opzegtermijn.

In hoger beroep is het hof van oordeel dat de werkgever voorshands de dringende reden voldoende aannemelijk heeft gemaakt, behoudens tegenbewijs waartoe werknemer wordt toegelaten. Indien dat negatief voor werknemer uitpakt, is hij een lagere gefixeerde schadevergoeding verschuldigd. Deze wordt bepaald door de opzegtermijn die in acht genomen had moeten worden door de schadeplichtige partij, zoals ook onder het oude recht gold: art. 7A:1639r (oud) BW, en dat is sindsdien niet gewijzigd.Call Now Button